Uisge-Six har som en av få whiskyklubbar i landet utsets till testpanel för Mackmyra Whisky. 


Med stort allvar testas nya prover från Mackmyra 
     


Proverna utvärderas och protokollförs mycket noggrant