Purpose

 • to learn the history, background and development of Whisky
 • to refine our sense of tasting by testing new kinds of Whisky
 • to add a new dimension of pleasure to our lifes

  Uisge-Six är en fråga om livskvalité, dess
  medlemmar anser att livet skall avnjutas så länge
  man har sig.
  Det övergripande syftet är att öka vår kunskap om
  Singel Malt Whisky, förfina vår smak, utveckla våra
  sinnen och ha trevligt på våra möten.