Springbank

Singel Malt Whisky
Campbeltown
Aged 3 Years

Springbank


Info om vårt eget fat

Springbank anses allmänt vara Scottlands i särklass bästa destilleri. Det är det enda som hanterar allt från mältning till buteljering inom de egna väggarna. Inga färgämnen används och ingen filtrering sker. Whiskyn lagras i bourbon- eller sherryfat. Lagerutrymmena ligger till största delen öppna för väder och vind och påverkas under lagringen av den ljumma havsvinden som är mättad med salt och tång. 

Uisge-Six äger en Hogshead Sherry Cask, fylld med 252 liter Springbank, 63,6 % alkoholhalt. Tunnan fylldes den 22 oktober 1999.  

Det nu aktuella provet togs den 26 november 2002.

Uisge -Six Testing Notes

Flavour Nose

7,9

Paul 4 3
Staffan 4 2
Christer 6 5
Gösta 6 2
Rolf 5 4
Anders 4 3
Lasse 5 2
Palle 5 3  
Total 39 24

63