Resor

Ett av klubbens mål är att företa resor till skilda delar av världen, kända för god Whisky, 
dvs. i första hand Skottland, Irland och Askholm. 

Tyskland 2009, hämta Springbank

Askholm 2008

Dublin 2007

Askholm 2007

Skottland 2005

Askholm 2004

Askholm 2001

Skottland 2001

Askholm 2000