Ännu en tunna i väntan på mognad och framtida glädjestunder för dess ägare.